EFL For Business

Four business executives having meeting in boardroomSteeds meer bedrijven gaan internationaal zaken doen. Van werknemers wordt verwacht dat zijn in allelei situaties goed uit de voeten kunnen met de Engelse taal. Dit is niet altijd het geval. Vaak schort het aan kennis van technische woorden, zijn ze niet bekend met culturele verschillen, en vindt men het Engels spreken in nabijheid van native speakers zenuwslopend.

E.F.L. for business biedt uitkomst. Na deze negen weekse cursus voelen medewerkers vele opzichten zekerder, hebben ze een aantal nuttige bedrijfsgerichte kernvaardigheden geleerd en is weggezakte grammatica weer opgehaald.